Kariyer

HAUS Santrifüj Teknolojileri kurulduğu günden itibaren başarıya giden yolda ve şirket stratejilerinin gerçekleştirilmesinde en önemli kaynağı "insan" olarak görmektedir. Bu çerçevede şirketin başarı ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın sahibi olan çalışanlarının sürekli gelişimine, eğitimine ve motivasyonu yüksek tutmaya özen göstermiştir.

HAUS İnsan Kaynakları Bölümü, kurumsal hedeflere başarıyla ulaşabilmek için işe alma, çalışanların motivasyonu ve bağlılığını arttırma, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve personel özlük işleri ana fonksiyonlarını yürütmektedir.

İşe Alım Süreci

 • 1- Başvuru
  • HAUS İnsan Kaynakları firma vizyon ve değerlerine uygun kurumsal hedefimize ulaşımımıza katkı sağlayacak çalışma arkadaşlarını bulmak için sene boyunca çalışmalar yapar ve başvuruları değerlendirir. Eğitiminiz, becerileriniz ve deneyiminizle ilişkili olan, ilgi duyduğunuz HAUS Santrifüj Teknolojileri İş başvurularınız için;

   ik@haus.com.tr adresine CV'nizi gönderebilirsiniz.

   kariyer.net üzerinden ilanlarımızı takip edebilirsiniz.
 • 2- Değerlendirme
  • HAUS İnsan Kaynakları yıl boyunca çeşitli pozisyonlar için başvuruları değerlendirmeye alır.Başvurunuz sistemimize iletildikten sonra, pozisyonun gereksinimlerine, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikleri uygun adayları görüşmeye çağırmaktadır.Sonrasında pozisyon uygunluğunuzun değerlendirilmesi için adaylar mülakata alınır.

   HAUS İnsan Kaynakları için seçme ve yerleştirmede ana ilke; hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.
 • 3- Mülakat
  • Mülakat süreci, HAUS İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından yüz yüze gerçekleştirilecektir.

   Mülakat sürecinde açık pozisyonun gereklilikleri hakkında aday bilgilendirilir.

   Sonrasında adayın şirket profiline uygunluğu ve pozisyon için yeterli niteliğe sahip olup olmadığının sözlü mülakat süresince değerlendirilir.
 • 4- Seçim
  • HAUS kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini hedefler.

   Temel şart olarak açık pozisyonlara eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, yabancı dil düzeyleri, teknik bilgi düzeyleri ve pozisyonla ilgili tecrübeleri dikkate alınarak hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan eşit fırsat vererek değerlendirme yapılır.Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.
 • 5- Oryantasyon
  • İşe yeni başlayan çalışanların şirket bünyesine adapte olabilmesi ve HAUS kimliğini sahiplenebilmesi için şirket profili, tarihçe, vizyon ve değerlerimiz, hedeflerimiz hakkında bilgilendirilir, düşünsel ve bedensel beceriler kazandırılarak şirket içi işleyişin öğretilmesini hedefler.
 • 6- Eğitim ve Geliştirme
  • HAUS İnsan Kaynakları ekip olarak çalışanları sürekli motivasyon ve eğitimlerle desteklemektedir.

   İK departmanımızın eğitim ve geliştirme uygulamaları firma hedeflerimize ulaşmak açısından önem arz eder.

   HAUS İnsan Kaynakları, kurumsal stratejilerin gerçekleşmesi için eğitimin gerekliliğinin bilinciyle, çalışanlarımızın şu an ki ya da gelecekte yüklenecekleri işleri daha iyi yapmak, rasyonel karar alma, davranış, tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu etkiyi amaçlayan, bilgi, görgü ve yeteneklerini arttıran eğitsel faaliyet ve eylemlerin yürütülmesinde büyük rol oynar.

   Eğitim süreçleriyle birlikte çalışanlara gerekli olan bilgi, beceri, yetenek ve davranışlar kazandırılır.

   Bireysel eğitimlerin yanı sıra grup eğitimleriyle de takım ruhu anlayışı firma bütünlüğü ve bağlılık sağlanmış olur. Böylelikle, çalışanların firma içinde daha verimli çalışması hem de farklı pozisyonlarda istihdamı için kendisine yeni bilgi ve yeteneklerin kazandırılması ya da mevcut olanların geliştirilmesi sağlanmış olur.
 • 7- Performans Yönetimi
  • HAUS İnsan kaynakları performans yönetimiyle, firmamıza nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve çalışan yeteneklerinin iş hedefleriyle bütünleştirilerek geliştirilmesini, çalışanlarımızın performansının, firma performans hedefleriyle aynı doğrultuda planlanması ve yönetilmesi yoluyla kurumsal başarının gerçekleşmesini amaçlar.

   HAUS İnsan kaynakları kurumun hedeflerine başarıyla ulaşılmasında çalışanların performansının en önemli faktör olduğunun bilincindedir. Bu yüzden, firmamızda Performans Yönetimi, firma vizyon ve değerlerinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak, çalışanlarımızın firma hedeflerine giden yolda güvenilirlik odaklı ve yenilikçi bir anlayışla stratejilerimize uyum sağlaması, yöneticileriyle olan iletişimlerinin güçlendirilmesiyle bireysel ve kurumsal seviyede başarıya ulaşmak için hayata geçirilen bir araçtır.

   Bu araçla HAUS İnsan Kaynakları, çalışanlarımızın performanslarının geliştirilmesi için performansları hakkında geri bildirim vererek kurumsal bütünlüğü sağlar.

Tanıtım Kitapçığı
Bizi daha yakından tanıyabilmeniz için Şirket Tanıtım Kitapçığımızı indirebilirsiniz.
Sertifika & Kalite Belgeleri
Sertifika ve Kalite belgelerini bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz... + Detaylı Bilgi
Kariyer
Insan kaynakları politikası ve kariyer fırsatları için + Detaylı Bilgi