Çevre Uygulamaları

Dünya nüfusu gün geçtikçe artarken; yerleşim alanlarından, konutlardan ve sanayi tesislerinden çıkan sıvı, katı ve gaz formundaki atıklar doğanın dengesini bozacak ve insan yaşamını tehdit edecek boyutlara ulaşmıştır. Çevre kirlenmesi sorununa neden olan atıkların kontrol altında tutulması gerekmektedir. 

İnsan yaşamı için vazgeçilmez bir unsur olan su kaynaklarının korunarak gelecek nesillere sağlıklı ve temiz olarak bırakılması gerekmektedir. Çeşitli kullanım amaçlarına hizmet eden su kaynaklarının kirlenmesinde, evsel ve endüstriyel atık su en önemli paya sahiptir. Yaşamın temel kaynağı olan suyu korumaya yönelik uygulamalar atık suların arıtılma ihtiyacını gerektirmiştir. 

HAUS bu konuda atık suların hacmini azaltmaya yönelik proseslerle, işleme maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. HAUS dekantör teknolojisi

* Atık su arıtma tesislerinde çamur yoğunlaştırılmasında
* Atık su arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırılmasında
* Endüstriyel atık su arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırılmasında / değerli maddelerin geri kazanımında
* İçme suyu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırılmasında uygulama bulmaktadır.

Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisleri İçin Dekantörler

Endüstri atık suları faaliyet alanlarına göre çok farklılık gösterebilmektedir. Çeşitli endüstriyel faaliyetler için önem taşıyan parametreler ve deşarj standartları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğince belirtilmektedir.

Endüstriyel arıtma tesislerinde dekantörle susuzlaştırma işlemi, çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan mekanik - dinamik bir işlemdir. Dekantörler ;

* Alkollü içecek fabrikaları
* Boyahane tesisleri
* Çelik üretimi tesisleri
* De-inking tesisleri 
* Deri fabrikaları 
* Galvanizleme tesisleri
* Gübre tesisleri
* İlaç fabrikası
* Kağıt fabrikaları 
* Kesimhane tesisleri
* Kimyevi madde üretimi tesisleri
* Kaolin tesisleri
* Maya fabrikaları  
* Meyve suyu fabrikaları
* Nükleer tesisler
* Nişasta fabrikaları 
* Petrol rafinerileri 
* Vernik fabrikaları

Atık su arıtma ünitesinde başarıyla kullanılmaktadırlar.

Denizcilik

İleride gelecek olan nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için, endüstriyel hammaddelerin çevresel etkileri aza indirilmeli, kaynak kullanımlarında tasarruflar  gerçekleştirilmelidir. 

Gemi atıkları; sintineden çıkan petrol depolarının dibinde bulunan çamurun ve yağların susuzlaştırılması.

Bu atıkların doğrudan denize veya çevreye verilemeyeceği için bertaraf edilmesi veya tekrar kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.

HAUS santrifuj teknolojisi ile bu atıkların geri dönüşümü veya arıtma işlemlerini yüksek performansta gerçekleşmektedir.
 
Denizcilik uygulamalarında separatör santrifüjler yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanları:

* Yağ Separatörü
* Sintine Separatörü
* Hidrolik Yağ Separatörü
* Çamur Separatörü
* Yakıt Separatörü

Kentsel Atık Su Arıtma Tesislerinde Çamur Susuzlaştırma

Arıtma tesislerinde elde edilen çamur miktarları yıldan yıla artmaktadır. Dekantörle susuzlaştırma işlemi, çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan mekanik - dinamik bir işlemdir.

 
Susuzlaştırma ;
* Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyetini önemli ölçüde azaltır. 
* Dolgu alanı hacmini önemli ölçüde azaltır.
* Yakma / kurutma işlemi için gerekli enerji maliyetleri azaltır.
* Kompostlama öncesi gözenek verecek malzeme gereksinimini azaltır.
* Çamur kokusunu önler. (Bazı durumlarda)

Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Yoğunlaştırma

Atık su arıtma tesislerinde yoğunlaştırma dekantörünün kullanım amacı atık çamurun katı madde konsantrasyonunun arttırılması içindir. Çamurun katı madde konsantrasyonunda sağlanan artış başlangıçtaki hacminin azalmasını sağlar. 

Örneğin % 1 katı madde içeren çamur % 100 hacme sahipken aynı çamur % 5 katı madde içerecek şekilde yoğunlaştırıldığında başlangıçtaki hacminin yalnızca % 20' sine sahip olmaktadır. Bu sayede sağlanan çamur azalması, çamur bertaraf tesisinin boyutlarını küçültmekte ve maliyetlerin azalmasını sağlamaktadır. 

Türkiye' deki uygulamalarda yoğunlaştırma işlemi için genelde yerçekimli veya flotasyon tip yoğunlaştırıcı kullanılmaktadır. 

Dekantörün diğer sistemlere nazaran sağladığı avantajlar:
* Yüksek kapasitelerde küçük alan gereksinimi sağlar.
* Kapalı tasarımı sayesinde koku problemi önlenmiştir.
* İşletimi kolay ve kesintisiz çalışma olanağı sağlar.
* Düşük enerji tüketimi sağlar.
* Polimersiz veya çok az polimer kullanımı sayesinde işletim maliyeti düşmekte ve bir sonraki çürütme prosesini destekler. 
* Çamur içerisindeki hücreleri açığa çıkarmaktadır. Buda çürütme tankından elde edilecek metan gazı miktarını arttırmaktadır. 
* Yıkatma işlemi çok kolaydır.

Mobil Çözüm

Mobil Çözümler: Esnek ve Hızlı

HAUS tarafından uzun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan mobil tesisin amacı hızlı ve esnek çözüm sunmaktır.
Konteynır içerisine yerleştirilen dekantör ve ekipmanları ile ister susuzlaştırma, ister yoğunlaştırma yapılabilmektedir. Türkiye' deki ilk ve tek mobil dekantörlü atık su arıtma & yoğunlaştırma tesisi olma özelliğindedir. 

Mobil atık su arıtma ünitesi ile hem yeni kurulacak tesislerde demo amaçlı kullanım avantajı sağlamakta hem de bertaraf öncesi biriktirme yoluyla arıtma yolunu seçen tesislere yerinde çözümler sağlanmaktadır.

Üniteyi Oluşturan Ekipmanlar:

* Membran Pompa (ops.)
* Besleme Ürünü Ön Stok Tankı (ops.)
* Masaratör (Parçalayıcı )
* Çamur Monopompası
* Polimer Ünitesi
* Dekantör Santrifüj
* Pistonlu Hareket Ettirilebilir Kek Taşıma Helezonu
* PLC Ana Kumanda Panosu

Ürünler & Uygulamalar
Sertifika & Kalite Belgeleri
Sertifika ve Kalite belgelerini bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz... + Detaylı Bilgi
Kariyer
Insan kaynakları politikası ve kariyer fırsatları için + Detaylı Bilgi