Biyoyakıtlar ve Yenilenebilir Enerji

Biyoyakıtlar; biyoetanol, biyobütanol, biyodizel ve biyogazları kapsar. Dünyada hızla tükenmekte olan petrol rezervlerinin yerine, Kısıtlı yakıt imkanları ve petrol ürünlerinin çevreye olumsuz etkilerinden dolayı, bitki ve hayvan yağlarından elde edilen ve yenilenebilir özellikte olan biyoyakıtlar son yıllarda büyük önem kazanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının eldesi proseslerinde HAUS'un santrifüj teknolojileri en verimli sonucu vermek üzere tasarlanmışlardır. Minimum enerji tüketimi ile düşük maliyetli olarak biyoyakıtların elde edilmesinde HAUS marka santrifüjler en iyi sonucu vermektedir.

HAUS, ülkemizde çok sınırlı olarak geçekleştirilen biyogaz üretiminin yaygınlaştırılmasında üzerine düşen sorumluluğunun bilincindedir. Bu sebeple, kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye hazırdır. HAUS dekantör ve seperatörleri, biyogaz üretiminde yüksek verim ve yüksek randıman sağlamak üzere dizayn edilmişlerdir.

Dekantör Santrifüjler  biyodizel üretiminde;

* Eski/yeni yağların klarifikasyonu için kullanılır.
* Yağlı tohumların vida preste sıkılmasının ardından çıkan yağların içinden katının ayrılması için kullanılır. 
* Gliserinin işlenmesi sırasında gliserin, yağ asitleri ve tuzların ayrılması için kullanılır.
* Gliserin işlenmesinden çıkan methanol ve yıkanmış tuzların ayrımı için kullanılır.

Separatör Santrifüjler;
* Transesterleşme sonrası, gliserinli su içerisinden biyodizel ayırmak için kullanılır. ( Purifikatör )
* Elde edilen biyodizeli parlatmada yani içerisinden katı partikülleri ayırmada kullanılır. (Klarifikatör)  
* Ham yağın alkolle rafinasyonunda musilaj gidermede ( degumming ) / nötralizasyonda kullanılır. 

Dekantör santrifüj etanol üretiminde;

* Damıtmaya müteakip altta biriken çamurun ıslak tanecikler ve ince çamur olarak ayrılmasında rol alır. Dekantörden çıkan ince çamur konsantre edilerek şurup haline getirilip, ıslak taneciklerle karıştırılarak kurutmaya verilir. Böylece proteince zengin hayvan yemi elde edilir.
* Maya separasyonunda kullanılır.    

Ürünler & Uygulamalar
Sertifika & Kalite Belgeleri
Sertifika ve Kalite belgelerini bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz... + Detaylı Bilgi
Kariyer
Insan kaynakları politikası ve kariyer fırsatları için + Detaylı Bilgi