HPU - 10000

AÇIKLAMALAR
   
Toz (granül) veya sıvı halde üretilebilen polielektrolitler (flokülant), organik yapılı ve flokülasyon sürecine yardımcı olmak üzere içme suyu veya atık su arıtma tesisleri ile çamur susuzlaştırma proseslerinde kullanılan kimyasal ajanlardır. Polielektrolitler su içerisinde yer alan katı partikülleri yük farkından kaynaklanan elektriksel çekim kuvveti ile öncelikle birbirine yaklaştırma, ardından yumaklaştırarak ağır hale getirerek çökeltme özelliğine sahiptirler. Yumaklaşarak çökelen partiküller su yapısından ayrılarak çamur yapısına katılmaktadırlar.
   
MALZEMELER
   
Polimer Tank ve Karıştırıcılar
Toz Polimer Besleme
Giriş Su Sistemi
Redükör
Polimer Aktarma Sistemleri
Motor
Polimer Çıkış
   
TEKNİK BİLGİLER
   
HPU-3000  
Kapasite (l/h) : 10000
L (mm)  : 4051
B (mm) : 2050
H1 (mm) : 1475
H2 (mm) : 2260
H3 (mm) : 2365
Hacim (l) : 11000
Tank Mikser : 3x1.05 kW
PPF Mikser : 0.25 kW
   
UYGULAMALA ALANLARI
   
Çamur Susuzlaştırma ve Yoğunlaştırma 
   

Ürünler & Uygulamalar